مناجات عاشقانه
الهى ! از من آهى و از تو نگاهى .

 الهى ! عمرى آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم .

 الهى ! غبطه ملائکه اى را مى خورم که جز سجود نمى دانند، کاش حسن از ازل تا ابد در یک سجده بود.

 الهى ! تا کى عبدالهوى باشم ، به عزّت تو عبدالهو شدم .

 الهى ! سست تر از آن که مست تو نیست کیست ؟

 الهى ! همه این و آن را تماشا کنند و حسن خود را، که عجیب تر از خود نیافت .

 الهى ! دل بى حضور چشم بى نور است ، این دنیا را نمى بیند و آن ، عقبى را.

الهى ! همه حیوانات را در کوه و جنگل مى بینند و حسن در شهر و ده .

 الهى ! هر که شادى خواهد بخواهد، حسن را اندوه پیوسته و دل شکسته ده .

 الهى ! آن که خوب را حباله ی اصطیاد مبشّرات نکرده است ، کفران نعمت گرانبهائى کرده است .

 الهى ! مراجعات از مهاجرت به سویت تعرب بعد از هجرت است و تویى که نگهدار دل هایى .

 الهى ! آن که در نماز جواب سلام نمى شنود، هنوز نمازگزار نشده ، ما را با نمازگزاران بدار.

 الهى ! خوشا آن که بر عهدش استوار است و همواره محو دیدار است .

 الهى ! آن کس تاج عزّت بر سر دارد که حلقه ی ارادتت را در گوش دارد و طوق عبودیت را در گردن.