ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس ‍ والله سمیع علیم .
((سوگند به خدا شما را از آن باز ندارد که نیکى نموده و تقوا ورزید و میان مردم اصلاح نمائید خدا شنوا و داناست )).
و ان امراءة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر.

((اگر زنى از بى میلى و روگردانى شوهر خود بترسد مانعى ندارد که آن دو (از حقوقى که بهم دارند چشم پوشى نموده ) و صلح و سازش نمایند که صلح و سازش بهتر است )).
فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعواالله و رسوله ان کنتم مؤمنین

((از خدا بترسید و بین همدیگر اصلاح کنید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید اگر افراد با ایمانى هستید)).
و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما.

((اگر دو طائفه از مؤمنان با همدیگر به کشتار پرداختند میان آنان اصلاح کنید)).
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و اتقواالله لعلکم ترحمون .

((مؤمنان برادران همدیگرند میان دو برابر خود اصلاح کنید و از خداى بترسید امید است که مورد ترحم قرار گیرید)).
و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا.

((اگر بترسید که شکاف میان زوجین حاصل شود، دو نفر حکم یکى از خانواده مرد و دیگرى از خانواده زن برانگیزید که اگر قصد اصلاح داشته باشند خدا میان آنها توافق را برقرار مى سازد، خدا دانا و آگاه است )).
در نهج البلاغه نامه شماره 47 امیرالمؤمنین (علیه السلام ) در وصیت خود به امام حسن و امام حسین (علیه السلام ) مى فرماید: صلاح ذات البین افضل من عامة الصلوة والصیام
((اصلاح میان مردم از همه نماز و روزه افضل است )).

عینا از کتاب ( ارزشها و ضدارزشها در قرآن)نوشته ابوطالب تجلیل