حضرت رسول اکرم ص : طلب علم و دانش بر هر مسلمان واجب است آگاه باشید که خدا جویندگان علم را دوست دارد.

امام صادق ع : ارزشمندترین مردم کسانی هستند که علم بیشتر دارند و بی ارزشترین مردم کسانی هستند که علم اندک دارند.

امام علی ع : شخص نادان کوچک است اگر چه پیر باشد و شخص ذانا بزرگ است اگر چه نوجوان باشد.

امام صادق ع : دروغ میگوید کسیکه می پندارد از پیروان ماست در حالیکه بغیر ما چنگ زده است.

امام باقر ع : عالم مانند کسی است که با او شمعه ( نوری ) است که به مردم روشنائی می دهد.

منبع : کتاب علی اسوه زندگی نوشته محمد حسین بروجردی