ترحم کن به جان کسی که سرمایه اش امید به تو و اسلحه اش گریه است ای بخشنده کاملترین نعمت ،ای دفع کننده هر بلا و مصیبت ،ای نور دلهای وحشت زده در ظلمات،ای دانای علم ازل تا ابدی آموختن درود فرست بر محمد وآل محمد ع و با من آن کن که لایق حضرت توست و درود و رحمت خدا بر رسول و امامان با برکت از اهل بیتش و سلام بسیار بر آن بزرگوارن باد.  مفاتیح الجنان