یکسال پیش دقیقا در ساعت 11 و 50 دقیقه در تاریخ 1/1/1392  خداوند مهربان دختر گلمان ترنم جون را بما داد خدا را بخاطر این نعمت بزرگ شکر می کنیم  من و همسرم  بخاطر وجود ترنم کوچولو خیلی خوشحالیم و به دختر دوست داشتنی مون تولدش را تبریک می گوییم

دختر عزیزمان ترنم جان تولدت مبارک.