قال(ع): لاشَرَفَ کَالْعِلْمِ؛  هیچ شرافت و ارزشى همانند علم نیست.
در شرافت و ارزشمند بودن علم، روایات دیگرى نیز از حضرت امیرالمؤمنین(ع)رسیده است:

قال(ع): الْمَودَّةُ أشْبَکُ الْأنْسابِ وَ الْعِلْمُ أشْرَفُ الأحْسابِ

 

دوستى، ناگسسته ‏ترین پیوندها، و دانشْ برترین افتخارات است.

قال(ع): یَتَفاضَلُ الناسُ بِالعُلومِ والْعقولِ لا بِالأمْوالِ والأُصول؛
مردم به‏وسیله دانش و عقل بر یکدیگر برترى پیدامى‏کنند، نه به‏وسیله مال‏وثروت و اصل‏ونسب.

قال(ع): کَفى‏ بِالْعِلْمِ شَرَفاً أنْ یَدَّعِیه مَنْ لایحسنه وَیَفْرَحُ إذا نُسِبَ إلَیْهِ، کَفى‏ بِالْجَهْلِ ذَمّاً یَبْرَأُمِنْهُ مَنْ هو فِیه؛
در شرافت و فضیلت علم همین اندازه کافى است که کسى هم که آن‏را ندارد، اگر به او نسبت‏داده شود خوشحال مى‏گردد، و در مذمت جهل و نادانى همین بس که جاهل نیز خود را از آن برى مى‏داند.

منبع : کتاب تعلیم و تربیت در نهج البلاغه –بخش اول- ارزش علم ( نوشته آقای عبدالمجید ذهادت )