چو ایران نباشد تن من مباد

سالروز آزادسازی خرمشهر مبارک باد بر تمام ایرانیان وطن دوست ، آنان که همه چیز خود را فدای میهن مان کردند ،آنان که دل از تمام دنیا و متعلقاتش بریدند و برای عزت و سربلندی ایران از هیچ داشته ای دریغ نکردند شهدا و جانبازان و اسراء و خانواده های این عزیزان ...

وظیفه داریم بیاد داشته باشیم که روشنی ، امنیت و عزت امروزمان نتیجه فداکاریهای بزرگانی است که دیروزهایشان را به امید امروز و آینده ما خرج کردند