سخن خوب

دقایقی را که به عیب جویی دیگران می گذرانیم ، اگر صرف اندیشیدن به عیبهای خود کنیم ، فایده های زیادی می بریم که کوچکترین آن خودشناسی است

/ 0 نظر / 47 بازدید