وقتی چشم امیدتان به خدا باشد و باور و ایمان قوی داشته باشید :

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید

/ 0 نظر / 72 بازدید