سخن خوب

به نقل از بزرگی

همیشه مهربان می مانم

حتی اگر هیچ کس قدر مهربانیم را ندانست

زیرا خدایی دارم که بجای همه برایم جبران می کند.

/ 0 نظر / 67 بازدید